Voordat je de begint met de subsidie-aanvraag is het raadzaam de volgende zaken te controleren, verzamelen en klaar te leggen, en liefst in digitale vorm bij de hand te hebben.
Tijdens het aanvraagproces heb je die nodig en zonder kun je vaak de procedure niet afronden.

Zie ook ISDE-subsidieregelingen

 • Controleer of je inderdaad voldoet aan de voorwaarden
  De belangrijkste voorwaarden worden goed uitgelegd op de website van Milieu Centraal, maar controleer dit ook op de overheidswebsite omdat er wel eens iets verandert in de regelingen of de procedures.
 • Facturen van de aannemers/installateurs
 • De meldcodes voor de gebruikte isolatiematerialen.
  Soms staan die vermeld op de facturen, in andere gevallen moet je die zelf opzoeken in de lijst van de overheid.
  Dat is dan meestal omdat het materialen betreft die heel gangbaar zijn en door veel aanbieders worden toegepast.
  De lijsten met meldcodes kun je downloaden op de website van de RVO
 • Extra bewijs dat de maatregelen ook werkelijk zijn uitgevoerd, bijvoorbeeld foto's van de aannemer aan het werk, foto's van boorgaten voor aanbrengen van gevelisolatie, etc.
 • Betaalbewijs, rekeningafschrift o.i.d.

Bij voorkeur heb je alles in digitale vorm klaarstaan bij elkaar in bijv. een map op het bureaublad van je laptop.
Alle genoemde documenten en bewijzen moet je namelijk via de website doorspelen en dat kan alleen als je die op dat moment digitaal klaar hebt staan.

Blijken er dingen te ontbreken, dan kun je de procedure stoppen na een stap waarbij je kunt opslaan. 
Op een later moment kun je dan verder gaan op dat punt. Maar wacht je te lang (een paar weken of zo), dan verdwijnt wat je had ingevoerd en moet je opnieuw vanaf het begin weer alles invoeren.

Aanvraagprocedure

Het startpunt van de aanvraagprocedure is altijd de website van de RVO.

Klik op de grote blauwe knop ISDE direct aanvragen.

Je moet nu eerst inloggen met je DigiD.

De stappen zijn globaal als volgt: (lees deze stappen hier eerst even door voordat je begint.)

 1. Voer de gegevens in van de aanvrager
  Je begint met je BSN en de rest volgt vanzelf in het formulier.
  Vanuit de inlog met DigiD zijn al veel gegevens bekend en die zijn dan al ingevuld in het formulier.
 2. Voer het adres in van de woning waarvoor de isolatiemaatregelen zijn uitgevoerd.
  Dat zal meestal dus hetzelfde adres zijn als in de eerste stap.
 3. Nu moet een maatregel worden opgegeven, die je hebt laten uitvoeren.
  Daarbij komen ook de gegevens van de installateur langs, die staan allemaal op de factuur.
  • Wat voor soort maatregel?
   je selecteert die door uit een lijstje te selecteren of op plaatjes te klikken die het type isolatie aanduiden.
  • Hoeveel vierkante meters betrof het?
   Het is prettig als dit op de factuur staat aangegeven, zo niet vraag de installateur dan om een verklaring hiervan (dat kan in een e-mail of pdf)
  • Naam en adres van de installateur
  • Is het bedrijf gevestigd in Nederlands?
  • Nummer bij de Kamer van Koophandel
  • Op welke datum is de maatregel uitgevoerd?
  • Wat is de meldcode van het gebruikte isolatiemateriaal?
   Het is prettig als dit op de factuur staat aangegeven, zo niet vraag de installateur daarnaar of zoek het zelf op in de lijst van het RVO.
  • Vervolgens moeten de diverse bewijsstukken worden geüpload naar het RVO, daarvoor staan knoppen op het formulier.
   Na klikken op zo'n knop komt er een kader waarop je het betreffende document of foto kunt slepen.
   De diverse documenten een voor een zo doorsturen. Bankafschrift, factuur, bewijsfoto(s) en overige (als die er zijn)
 4. Hierna kun je de aanvraag indienen of eerst nog een volgende maatregel invoeren.
  Een volgende maatregel gaat precies hetzelfde als de eerste. Verschillen in het formulier komen voort uit verschillen tussen de maatregelen.
 5. Als alles is ingevoerd dan kun je de aanvraag nog laten afdrukken, zodat je alles kunt nalopen.
  Is het allemaal in orde, dan klik je op indienen en ben je bijna klaar.
  Er komt dan nog een overzicht van de berekening van de subsidiebedragen.
  Dat zijn voorlopige bedragen, want de aanvraag wordt nog beoordeeld door het ministerie en daarbij kunnen nog vragen worden gesteld. 
  De bedragen kunnen dan mogelijk nog iets anders uitvallen.
  Je krijgt een bevestiging van de aanvraag en als je later opnieuw zou inloggen, dan kun je de aanvraag nog eens bekijken, maar wijzigen is niet meer mogelijk na klikken op indienen.

Succes met je aanvraag. En is iets niet duidelijk of kom je er niet uit, mail dan naar  en we zullen ons best doen om je verder te helpen.

Contactgegevens

De onderstaande partijen zijn actief in de koepeltjesbuurt voor de bewoners:

Werkgroep Groen & Duurzaam
  Houdt zich bezig met het vergroenen en verduurzamen van de wijk.
 
   
Koepelkindjes
  Organiseert activiteiten voor de kinderen in de wijk.
 
   
Website redactie
  Is verantwoordelijk voor de informatie op de website.
 
   
Dagelijks bestuur VvE coöperaties
  Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van 4 Parkeergarages Meerzicht Z-West U.A.
Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Meerzicht Z-West U.A.
 
   
Raadpleeg ook ons beleid met betrekking tot privacy en cookies.
  Privacybeleid
  Cookiebeleid
×