In Zoetermeer zijn diverse partijen actief op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Uiteraard is ook de gemeente zelf actief op dit gebied.

De meest in het oog springende zijn:

Gemeente Zoetermeer - Energieloket
Hier kan men allerlei informatie vinden over het besparen van energie in het algemeen en contactgegevens vinden voor het inwinnen van gratis advies en het vinden van betrouwbare lokale bedrijven op dit gebied.
Regelmatig zijn er ook acties waar u uw voordeel mee kunt doen.

Informatie over gemeentelijk beleid en de bijbehorende voortgangsrapportages kunt hier vinden:
https://zoetermeer.bestuurlijkeinformatie.nl
Vooral de voortgangsrapportage bevat veel interessante informatie.

Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer
Als coöperatie van Zoetermeerse inwoners zet DEZo zich in voor een duurzame leefomgeving.
"Wij vinden dat een duurzame omgeving alleen tot stand kan komen als inwoners van Zoetermeer, het (lokale) bedrijfsleven en de (lokale) overheid samenwerken. Daar maken wij ons sterk voor! We helpen inwoners van Zoetermeer, bedrijven en overheden bij het energie neutraal maken van woningen, bedrijfspanden en publieke gebouwen. Dat draagt bij aan een CO2 neutrale leefomgeving."

Stichting Piëzo
De Stichting Piëzo is een sociaal maatschappelijke organisatie die mensen helpt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen.
Hiertoe worden allerlei verschillende soorten activiteiten georganiseerd, maar wordt ook een gratis energiescan aangeboden, die wordt uitgevoerd door vrijwilligers.
Tijdens een energiescan wordt uw woning bezocht en tips gegeven om energie te besparen.

Stichting DuurSamen
De stichting DuurSamen heeft ten doel het creëren en vergroten van het bewustzijn over duurzaamheid, met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties als basis.
Om dit doel te kunnen realiseren werkt de stichting samen met derden (zoals overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en individuele personen) zowel lokaal, nationaal als internationaal. Zij zijn partners van de stichting.
Stichting DuurSamen is een netwerkorganisatie en organiseert als zodanig netwerk- en themabijeenkomsten.

Contactgegevens

De onderstaande partijen zijn actief in de koepeltjesbuurt voor de bewoners:

Werkgroep Groen & Duurzaam
  Houdt zich bezig met het vergroenen en verduurzamen van de wijk.
 
   
Koepelkindjes
  Organiseert activiteiten voor de kinderen in de wijk.
 
   
Website redactie
  Is verantwoordelijk voor de informatie op de website.
 
   
Dagelijks bestuur VvE coöperaties
  Coöperatieve Vereniging tot Exploitatie van 4 Parkeergarages Meerzicht Z-West U.A.
Coöperatieve Vereniging van Eigenaren Meerzicht Z-West U.A.
 
   
Raadpleeg ook ons beleid met betrekking tot privacy en cookies.
  Privacybeleid
  Cookiebeleid
×